Medlems- och träninsgavgifter hittar du på vår hemsida: www.hsk.se

I vår webbshop finns möjlighet att anmäla och betala klubbläger. Om du söker betalning för medlemsavgifter och träningsavgifter, hänvisar vi till vår hemsida www.hsk.se Vår fartdräkt hittar du hos vår samarbetspartner Beyond X

Kontakta oss gärna med dina frågor kansliet@huddingeskidklubb.se


Välkommen till 2021 års Klubbläger i Vemdalen!

Ankomst: eftermiddag/kväll onsdag 8/12
Träning
:
torsdag 9/12 till och med söndag 12/12

Anmälan/deltagande på läger

Alla betalar lägeravgift


Vårt klubbläger syftar till att lära känna varandra, inom gruppen men också mellan grupperna. 

Alla som anmäler sig och medverkar på lägret måste betala en så kallad ’lägeravgift’ som täcker allmänna kostnader, parallellslalomtävlingen, slitage och underhåll av material. 

Sista anmälningsdag mat: 2021-12-01